Školní parlament

Školní parlament 2017 – 2018

Tereza Švestková 6. A
Nina Gouwsová 6. A
Michael Juřina 6. A
Šimon Plachý 6. B
Eliška Šerová 6. B
Nikolas Ferenc 7. A
Aleš Holjenčík 7. A
Denis Kršňák                    7. A
Tereza Hofschneiderová 7. A
Anna Starley 7. A
Lukáš Karger 7. B
Jakub Karásek 7. B
Teodor Kubeš 8. A
Petr Malý 8. B
Marek Hasala 8. B
Simona Cikrytová 9. A
Kateřina Krystková 9. A
Marcel Kotry 9. B

14. – 15. 5. 2018 … Návštěva školního parlamentu Medvědi ze  ZŠ Nedvedova Olomouc.

V pondělí v podvečer k nám do školy přijeli na oplátku děti z olomoucké školy. Dva školní parlamenty se potkaly, vyměňovaly si zkušenosti, zahrály spolu spoustu her a společně přespaly ve škole. Naši parlamenťáci si pro 12 dětí připravili noční stezku odvahy po škole se sladkým překvapením v pohodě dortu a druhý den jsme společně navštívili expozici Čarodějnických procesů. Při odjezdu na nádraží jsme se už loučili ne s kolegy, ale s kamarády.

Školní parlament The Originals

Školní parlament vznikl v lednu roku 2016. V současné době má 18 členů, kteří byli zvoleni v říjnu 2017. Scházíme se každé úterý od 15 h – 17 h. minulý rok jsme také byli na adaptačním pobytu v Hraběšicích a na výletě v Praze. Tentokrát jsme vyrazili na seznamovací kurz za parlamentem v Olomouci. Ale aby se neřeklo, že se flákáme, přikládáme seznam věcí, co se podařily v minulém půlroce zorganizovat:

– Olympiáda pro první stupeň
– Dobročinná akce pro Honzíka
– Týden barev
– Hraní v rozhlasu

A plánujeme mnoho dalších akcí, na které byste se měli těšit

– Pravidelné hraní písniček v rozhlasu (Po a Pá o velké přestávce)
– Dobročinná sbírka Mořský svět (pomoc dětským pacientům v nemocnici Olomouc)
– Vánoční jarmark při Česko zpívá koledy (prodej štěstíček, cukroví a dětského punče) 13. 12. 2017 (výtěžek půjde na překvapení pro třídy)
– Týden Barev 23. – 27. 4. 2018
– Olympiáda pro první stupeň 25. 6. 2018

Školní parlament Sluneční školy z pohledu členky parlamentu:

Náš školní parlament spolupracuje již od konce předminulého roku 2016.

Přestože úplně na začátku naše složení vypadalo jinak, všichni si spolu rozumíme a stýkáme se rádi samozřejmě i s naší milou zakladatelkou školního parlamentu Markétou Hlavsovou. Pro mě osobně školní parlament znamená obrovské plus pro naši školu.
Na našem zasedání (každé úterý) pojednáváme o tom, jak zlepšit a žákům zpříjemnit naši školu. Povedlo se nám zajistit ve škole na záchodech zrcadla a do tříd hodiny. Uspořádali jsme akce pro žáky jako je například vánoční jarmark nebo olympijské hry pro děti.
Většina lidí náš školní parlament chválí, za což jsme moc vděční a děkujeme. Abychom si odpočinuli, jezdíme i na výlety. Náš první výlet, který byl jako adaptační kurz, byl v nedalekých Hraběšicích. Tam jsme se poprvé všichni setkali a sblížili. Další výlet, který byl ke konci školního roku a byl pro nás něco jako rozlučka, byl výlet do Prahy. Tento výlet byl pro nás hodně obohacující v tom, že jsme se podívali do opravdového senátu České republiky. Jako pomocník paní Hlavsové s námi jel učitel z naší školy pan Stuchlý.
Náš zatím poslední výlet byl do Olomouce. V Olomouci jsme byli z kraje školního roku a opět výlet fungoval jako adaptační kurz pro nové členy. V Olomouci jsme měli nabídku přespat v jedné ze základních škol, kde nám zároveň předvedli jak funguje jejich parlament a zasedání.. Všechny tři výlety se nám všem moc líbily a jsme rádi, že je paní Hlavsová organizuje. Jsem moc ráda, že můžu být členkou parlamentu a určitě by měl parlament být ve více školách. Parlament prospívá jak žákům tak učitelům.
Budeme se snažit pomáhat i dětem na různé sbírky jako je například malá Amálka z Hrabenova.

V parlamentu jsou super kamarádi a jsem moc ráda za to, že jsem je mohla poznat zrovna díky školnímu parlamentu.

Kateřina Krystková

Duben 2018 – přehled činnosti v uplynulých měsících

Náš parlament je založený na principu CEDU – Centra pro demokratické učení, se kterým jako škola spolupracujeme a jehož principy fungování jsme při zakládání aplikovali. S přáním založit žákovský parlament přišel pan ředitel Hynek Pálka, který nám od začátku fandí a vytvořil nám pro začátek velmi luxusní podmínky pro zahájení naší činnosti. Máme to štěstí, že máme i velkou podporu u kolegů pedagogů a zdá se že se pomalu parlament stává přirozenou součástí dění ve škole.
Parlament funguje na naší škole od Vánoc 2016, kdy proběhly první volby. Oproti jiným podobným žákovským radám máme členy voleny oficiálními volbami, které jsou velmi podobné normálním volbám dospělých. Z každé třídy jsou nominováni zástupci, kteří mají zájem dělat něco navíc pro školu a zároveň to nemusejí být nutně jen jedničkáři. Každá třída pak každý rok přistupuje k volební školní urně, kde jako průkaz totožnosti žáci předkládají žákovské knížky a dostanou volební lístek se jmény zástupců své třídy. Za plentou zakroužkují své kandidáty a před porotou vhodí lístek do urny. Pro většinu dětí je to první setkání s principem demokratické volby jinak než hlasováním a zvednutím ruky. 
Takto zvolený tým(zástupci každé třídy druhého stupně) 19 dětí jsem  vzala do Hraběšic na zimní stmelovací pobyt. Tam jsme se seznamovali, hráli diskuzní hry a pomalu se začali vzájemně učit, jak spolu pracovat. Také jsme si zvolili předsedu Filipa, místopředsedkyni Elišku a spoustu dalších funkcí. První akcí v druhém pololetí 2017 bylo hraní písniček v rozhlase na přání našich spolužáků, dále pak Barevný týden a dobročinná tombola pro Honzíka a na závěr školního roku Netradiční olympiáda pro děti 1. stupně. Protože jsme při svém zahajovacím výletě navštívili i radnici a pana starostu Brože, měli jsme tu jedinečnou možnost se za ním opět vydat na konci našeho prvního půlroku do Prahy a projít si senát. Výlet do Prahy byl pro nás všechny obrovskou odměnou za první funkční období, kdy jsme se vzájemně učili spolu fungovat a díky drobným chybám jsme se i rychle zlepšovali. 
Scházíme se každý týden v úterý odpoledne od 15-17 hodin. Střídáme se ve vedení zasedání, abychom si to všichni vyzkoušeli a dokázali se navzájem respektovat. Moje role není vedoucí, ale spíš jakási průvodkyně. Akce, které děti dělají pocházejí z jejich hlavy a já je pouze směřuji a otázkami vedu k cíli, tedy udělat radost svým spolužákům nebo zlepšit prostředí školy. Zvládli jsme nakoupit a umístit zrcadla na záchody, připravit Vánoční jarmark s prodejem dětského punče, perníčků a štěstíček – z výtěžku jsme pořídili hodiny do tříd. Účastníme se dobročinných sbírek: tombola pro Honzíka, sbírka pro nadační fond Sidus Fakultní nemocnice Olomouce, dárek pro nemocnou Amálku z Hrabenova. Nejvíce nás ale baví chystání akcí pro naše mladší spolužáky na prvním stupni: Olympiáda, Barevný týden, Vánoční jarmark, Olympijský kvíz a tipovací soutěž, Valentýn…
Letošní školní rok dobíhá funkční období naší první party zvolené v zimě 2016 a dovolené o nové šesťáky letos v září, tak uvidíme, v jakém složení zahájíme příští školní rok na adaptačním kurzu. V současné době má náš parlament 13členů ve složení: Tereza Š, Nina G., Šimon P., Aleš H.,Denis K., Anna S., Tereza H., Nikolas F., Petr M., Marek H., Simona C., Kateřina K., Marcel K. + já školní psycholožka Markéta Hlavsová.

Když jsme parlament rozjížděli, netušila jsem co všechno to bude obnášet, ale jsem na tuhle malou skupinku velmi chytrých a akčních dětí pyšná. Za ten rok a půl udělaly neskutečný pokrok a akce, kterou jsme dříve chystali 2 měsíce je nyní za 3 týdny hotová a dotažená. Parlamenťáci musí komunikovat s učiteli, dětmi, spolužáky a učí se velké zodpovědnosti. To všechno se občas daří výborně, někdy to trochu drhne, ale přesto všechno tvoří perfektní partu napříč 2. stupněm a rádi se spolu scházíme.

Foto – galerie:

foto: pečení cukroví na vánoční jarmark – výtěžek jde na nákup hodin do tříd 
foto: návštěva Amálky ve školce a předání plyšového medvídka 
foto: úniková hra Losiny – odměna za náročný půlrok v novém týmu
foto: příprava programu a vymýšlení nových aktivit na zasedání (zleva Jakub, Lukáš, Marek)
foto: Na základě pozvání pana starosty Brože – výlet do Prahy do Senátu a zhodnocení prvního půlroku fungování (květen 2017)
foto: Naše školní nástěnka a propagace činnosti parlamentu ve škole