Školní klub

ŠKOLNÍ KLUB je školské zařízení pro zájmové vzdělávání a poskytuje zájmové vzdělávání žákům podle vlastního vzdělávacího programu. Vychází přitom ze zájmů a potřeb jednotlivých žáků. Od školní družiny se klub liší především starším věkem účastníků a odlišnými formami činnosti. Činnost školního klubu je totiž určena přednostně žákům 2. stupně základní školy. Účastníkem může být i žák prvního stupně základní školy, který není přijat k pravidelné denní docházce do družiny. (Ve šk. roce 2014/2015 v ČR 552 školních klubů – 44 873 zapsaných žáků)​

je organizován jako    „volný klub“   +   zájmové kroužky

„VOLNÝ KLUB“ – tvoří centrum školního klubu a zahrnuje otevřenou nabídku zájmových činností. Je  umístěn uprostřed 2.podlaží v prostorné místnosti s křesílky, audio a video technikou, kobercem a několika počítači. Z pravé strany ke klubu přiléhá učebna hudební výchovy a odpočinková zóna s kobercem a lavičkami, ze strany levé moderní počítačová učebna a školní knihovna. Přímo před klubem se hraje na chodbě minifotbálek, soft tenis či malá vybíjená a o něco dále je horolezecká stěna a stoly na stolní tenis.

Ve školním klubu tráví svůj volný čas žáci 5.- 9. tříd a svůj praco​vní čas vedoucí školního klubu Mgr. Dana Kirkosová.

Klub je otevřen k pravidelné činnosti  KAŽDÝ  DEN

ranní klub       (nejen pro dojíždějící)

 • pondělí – pátek                                     6:50 – 7:50

odpolední volný klub

 • pondělí, úterý, čtvrtek                        12:35 – 15:00
 • středa                                                     12:35 – 15:30
 • pátek                                                       11:35 – 14:00

Na  Co  se mohou holky a kluci  těšit  ve školním roce 2015/2016?

 

SPORTOVNÍ  činnosti

 •  soft tenis, stolní tenis, fotbálek, míčové hry (v atriu/tělocvičně pondělí), šipky, …

DESKOVÉ  HRY  

  •  Cink, Osadníci, Blokus, Ubongo, Fazole, Carcassonne, Tik tak bum, …
 

TVOŘIVÁ  DÍLNA

 • stavebnice, papír, fimo, proutí, drát, látky, hlína, korálky, …

INTERNETOVÉ  BLUDIŠTĚ 

 •  odpolední počítače ​denně od 12:45

EVVO

 • péče o​ klubové a školní květiny – zalévání, hnojení, ošetřování a přesazování
 • sběr starého papíru
 • sbírání plastových víček od nápojů
 • Recyklohraní – sbírání starých baterií a malých elektrospotřebičů (hračky, myši, klávesnice, žehličky,…

Součástí činnosti školního klubu jsou  ZÁJMOVÉ  KROUŽKY, vedou je pedagogové školy i další odborníci.​

VOLNÝ  KLUB

 • je to otevřená nabídka spontánních činností pro všechny holky a kluky z 5.-9.tříd, kteří chtějí přijít pobavit se s kamarády nebo tvořit něco zajímavého
 • je to místo pro odpočinek a relaxaci mezi dopoledním a odpoledním vyučováním, před zájmovou činnosti (kroužkem, tréninkem) nebo jen tak místo k setkání
 • slouží k uvolnění napětí i odstranění únavy a přispívá k aktivnímu a hodnotnému využívání volného času
 • podle daného času se zde prolínají činnosti sportovní, zábavné, umělecké i vzdělávací.

Volný klub je tedy založen na dobrovolné docházce dívek a chlapců, na jejich samostatnosti i na ochotě spolupracovat i participovat na přípravě programů. Pedagog zde převážně nabízí, motivuje a podněcuje zájem o různou činnost, radí. Příchody a odchody žáků jsou z důvodu bezpečnosti evidovány v docházkové knize a žáci jsou povinni řídit se Vnitřním
řádem ŠK. Pro všechny je velmi důležitá pohodová nálada a dobré vztahy

NABÍDKA  ČINNOSTÍ  VE  VOLNÉM  KLUBU

 • četba časopisů ABC, Bravo, knih, křížovky, doplňovačky, hlavolamy
 • poslech hudby, televizní pořady pro děti a mládež
 • stolní a společenské hry – stolní hokej a fotbálek, kvarteto, pexeso, puzzle
 • sportování – stolní tenis, soft tenis, šipky, guma
 • tvořivá řemeslná dílna – tvoření z různých materiálů, vaření, modely z časopisů ABC aj.
 • deskové hry klasické i moderní – šachy, dáma, Osadníci, Blokus, Monopoly, Carcassonne, Hexeto a mnoho dalších…
 • ranní a odpolední počítačový klub
 • stavebnice z časopisu ABC i prostorové (Cheva, Seva,…)

 

KNIHOVNA čítárna

 • úterý – 13:15 – 15.00hod

 

DESKOVÉ HRY

Scrable, Hrady, Kriskros, Osadníci + rozšíření, Osadníci junior, Duch na zámku, šachy, dáma, Pyramidy, Sázky a dostihy, Noemova archa, Alibaba, Carcassonne + 5rozšíření a nové deskové hry Activity, Ubongo, Doba kamenná, Blokus, Královská čtyřka, Cesta Amerikou, Košík plný rozumu a ještě novější hry Antivirus, Monopoly, Fazole, Cink, Bingo,  …

SPORTOVÁNÍ

 • šachy
 • stolní tenis
 • soft tenis
 • šipky
 • fotbálek
 • horolezecká stěna
 • vybíjená

TVOŘIVÁ DÍLNA

řemeslná a výtvarná – skládání z čajových sáčků, decoupage, malování na sklo, pletení z papírových ruliček, háčkování, … a taky třeba kuchařské experimenty ve školní kuchyňce

​​​ Keramické kroužky ve školním roce 2017/2018:    

​Keramika pro nejmenší I. přípravná třída – 3. třída ​Po 15 – 16:30 h
​Keramika a točení na kruhu I. ​4. – 9. třída ​Út 15 – 17 h
​Keramika pro nejmenší II. přípravná třída – 3. třída​ ​Čt 15 – 16:30 h

Informace a přihlášky:
Mgr. Dana Kirkosová, vedoucí školního klubu a keramických kroužků
email: dana.kirkosova@slunecniskola.cz
te.: 583 550 305

​Co je dobré vědět:

* žáci pracují s čtyřmi druhy keramické hlíny
* učí se různé techniky zpracování hlíny – modelování z hroudy, šňůrková keramikae, výrobky z plátu i točení na kruhu​
* ke zdobení používají nebarevné techniky – např. razítkování, nalepování, rytí, ubírání, děrování, tiskání
* ke zdobení používají i barevné ntechniky – malují engobami, barvítky nebo glazurami
* 2x ročně probíhá otevřená keramická dílna pro rodiče a děti
* vždy na podzim je Vánoční dílna pro přípravnou třídu a 1. – 5. třídu (dárek pro rodiče)
* naši keramickou dílnu navštěvují i děti z okolních MŠ

VAŘENÍ pro radost

* kroužek pro děvčata i kluky od 3. třídy
* každý pátek 14:30 – 16:0​0 h
* základy zdravého vaření
* základy správného stolování

Informace a přihlášky:
Mgr. Dana Kirkosová​ vedoucí školního klubu a keramických kroužků​
email: dana.kirkosova@slunecniskola.cz