Silní bez násilí

Silní bez násilí

Trialog realizuje s finanční podporou Operačního programu vzdělání pro konkurenceschopnost projekt Silní bez násilí/ Podpora pozitivního sociálního klimatu ve školách./

Projekt si klade za cíl pomocí zážitkových technik, modelových si​tuací, příkladů dobré praxe, hudby a tance, posilovat sebevědomí dětí a jejich odvahu řešit problémy nenásilným způsobem. Projekt má ambici dosáhnout zlepšení pozitivního sociálního klimatu ve skupině (škole, třídě…), posílit spolupráci a vzájemné porozumění mezi rodinou, žáky a pedagogy, a tím přispět k potírání sociálně-patologických jevů mezi žáky.

Jeho stěžejní klíčovou aktivitou je tzv. projektový týden, ve kterém se žáky školy pracují zahraniční lektoři hudební skupiny Gen Rosso (www.genrosso.com) a společně připraví muzikálové veřejné představení „STREETLIGHT“. To potom společně předvedou široké veřejnosti. Do vystoupení je možné zapojit až 250 dětí, které přebírají různé úlohy v muzikálu (od tanečníků a zpěváků, přes herce, osvětlovače, zvukaře, až po scénáristy a moderátory).​​​​​​​

 

​Projektovému týdnu předchází interaktivní příprava učitelů a rodičů. Se žáky se pak pracuje v rámci učebních osnov v jednotlivých předmětech. Po projektovém týdnu následují navazující aktivity pro zájemce. Projekt má za cíl vyt​voření metodiky preventivní strategie. V rámci projektu je tak zapojena celá škola do jednotlivých klíčových aktivit, které se odehrávají od září až do června, tedy po dobu celého školního roku.​​​​

Fotogalerie

Tomek s​e vrací

Už když se loni „Streetlight“ sotva rozbíhal a my si ještě nedovedli ani představit, co z toho bude, hned na prvním​ odpoledním sezení „dospěláků s genrossáky“ v tělocvičně (tzv. feedback) ​spousta z nás řekla, že závidíme žákům, co mohou v jednotlivých workshopech zažít.

Pak – jak víme – vše dopadlo nad naše očekávání a uběhl víc než rok…​

Tomek s p. Kotkem a Vendulou na pár desítek minut navštívili naši školu a já samozřejmě chtěla být u toho. Kdybych byla „puberťačka“, byl by důvod asi jiný (pořád to Tomkovi tak sluší?), ale čím jsem starší, tím víc si vážím lidí, kteří v této době kolem sebe šíří pozitivní energii a atmosféru a jsem ráda v jejich společnosti.

Takže i když jsem měla být ve čtvrtek v poledne úplně jinde, seděla jsem jak přikovaná v kinosále, a abych si to opravdu užila, tak rovnou hned dvakrát za sebou – s 1.i 2.stupněm! Ale co, příjemní lidé si zájem zaslouží a já byla znovu pyšná na to, co nejenom žáci, ale i my mohli zažít.

p.učitelka Pavelková
A teď žáci
9. A – Na naší škole musí být nějaká zvláštní atmosféra, když se sem vrací lidé, i když nemusí. Nás muzikál nadchl, ale to, že vykouzlil úsměv na tvářích vězňů nebo narkomanů – jak to ta skupina Gen Rosso dělá? Ani jsem nečekal tak pěknou a zajímavou prezentaci o zemích, kde skupina trávila minulý rok. Ke všemu příjemnému ještě přispělo to, že Tomek se snažil mluvit česky, tj.naší řečí, a já si uvědomil, že i s chybami se člověk domluví, ale musí chtít. Zjistila jsem, jak moc by mě bavila podobná práce – cestovat, učit lidi příjemné věci a šířit kolem sebe dobro.
Za návštěvu Tomka jsem moc ráda a doufám, že on taky.
8. A – Znovu jsem si připomněla, že existuje někdo, kdo ukazuje lidem, že stojí za to žít, a dělá to srdcem, nejenom pro peníze. Asi bych něco takového nedokázala, ti lidé musí mít neskutečně velké srdce. Ten Tomek je čím dál hezčí, to musí všechny holky uznat. Taková dobrodružství a setkání s tolika zajímavými lidmi – to bych chtěla taky zažít, ale na druhou stranu, mně by strašně scházela rodina. Navždy budu mít v srdci – nepřestávej dávat, nepřestávej žít a nepřestávej milovat.

6. A – Jsem ráda, že Tomek po roce přijel a mohla jsem ho zase vidět, protože jsem byla v jeho workshopu. Bylo milé, že si na nás udělal čas. Já ve Streetlightu nebyl, tak jsem toho pána neznal. Ale líbilo se mi to, hlavně společný zpěv. Proběhlo to velmi fajnově, bylo to fajn vidět po roce Tomka i pana Kotka.

7.A – Chtěla bych, aby se Tomek vrátil do Gen Rosso a aby přijeli všichni společně. Líbilo se mi, že Tomek mluvil česky, a ne anglicky. Myslím, že to všechny zaujalo, protože tam bylo ticho jako nikdy. Za celej rok, co tady nebyli, vykouzlil mnoha lidem úsměv na tváři. Měl to hezky nachystané, rozhodně mohla akce trvat déle. Tomek byl milý a řekl nám, že se možná uskuteční další projekt, za což bych byla ráda. Chtěla jsem aspoň jednoho člena Gen Rosso ještě jednou vidět, a to se mi splnilo. Když pan ředitel zahlásil, že přijede Tomek, byla jsem bez sebe. Image Se žáky některých jiných tříd (hlavně 6.B a 7.B) jsem se bavila o přestávkách, takže vybírám poslední postřehy: Je fajn, že jsme se dověděli nejen, kde byli, ale jak se členové skupiny mění. Nikdy by nás nenapadlo, že se s někým z nich ještě setkáme, a že se dokonce uvažuje o další spolupráci. Kolem celé akce se točí cizí jazyky, ale ani chyby nejsou překážkou v porozumění. Všichni jsme zavzpomínali na krásné okamžiky a někdo možná taky na to, že za všechno vlastně může náš pan ředitel.

obr2.jpg

Se žáky některých jiných tříd (hlavně 6.B a 7.B) jsem se bavila o přestávkách, takže vybírám poslední postřehy: Je fajn, že jsme se dověděli nejen, kde byli, ale jak se členové skupiny mění. Nikdy by nás nenapadlo, že se s někým z nich ještě setkáme, a že se dokonce uvažuje o další spolupráci. Kolem celé akce se točí cizí jazyky, ale ani chyby nejsou překážkou v porozumění. Všichni jsme zavzpomínali na krásné okamžiky a někdo možná taky na to, že za všechno vlastně může náš pan ředitel. ​