Jídelna

Jídelníček:           jidelni listek 11. 2. – 15. 2. 2019                 jidelni listek_18. 2. – 22. 2. 2019

Oznámení vedoucí školní jídelny:

Prosím rodiče našich malých strávníků, aby telefonické odhlášky činili do 13,00 hodin, stejně tak i platby v hotovosti. Důvodem je moje práce u myčky, kde jsem:

v pondělí od 13,30 hodin
v úterý od 12,35 do 13,10 a od 13,30 hodin
ve středu od 13,30 hodin.
V případě nouze i ve čtvrtek a v pátek od 13,30 h.

Děkuji za pochopení. Jarmila Osladilová  

Zároveň prosím rodiče, aby doma kontrolovali, zda děti nosí čipy.

Školní jídelna nabízí zdravé stravování v podobě obědů (denně výběr ze dvou druhů jídel) a dopoledních svačin. Škola je také zapojena do projektu Ovoce do škol, kde všichni žáci 1. – 9. ročníků obdrží zdarma každý měsíc balíčky s čerstvým ovocem a zeleninou.

Automat na zdravou výživu

V jídelně je také pro všechny žáky k dispozici automat na zdravou výživu, kde je dětem k dispozici mléko, mléčné výrobky aj. Více informací o projektu na www.happysnack.cz. Informativní letáčky a karty jsou k vyzvednutí u vedoucí školní jídelny.

Objednávání a odhlašovaní stravy

Objednávání nebo odhlašování stravy je nutné realizovat nejpozději jeden den předem vždy do 14 hodin a to:

  1. osobně – u okénka ve školní jídelně;
  2. telefonicky – na číslech +420 583 550 306 nebo +420 739 430 844;
  3. online – na webové adrese www.strava.cz (číslo zařízení je „0258“). Zájemci o tuto službu si mohou vyzvednout přístupové údaje v kanceláři jídelny.

Ceny obědů a svačin

Strávníci Obědy Svačiny
Žáci 7 – 10 let 21 Kč 16 Kč
11 – 14 let 24 Kč
15 a více 27 Kč
Cizí strávníci 58 Kč  

 

Strava je vydávána na základě platné objednávky a pomocí platného čipu, který stojí 200 Kč – vratná záloha.

Úhrady stravného

Stravu lze hradit těmito způsoby:

  1. hotovostně– platí se poslední týden v měsíci na měsíc následující a to v jídelně u p. Osladilové v čase od 7.30 do 13.30 hodin;
  2. běžným účtem nebo sporožirem – částka za stravu se strhává z účtu předem. Záloha na měsíc září bude stržena v srpnu.

Při nezaplacení obědů ve stanovené lhůtě nebude strávníkovi jídlo vydáno!!!

Obědy v době nemoci

Pouze první den nemoci žáka si rodiče mohou vyzvednout oběd do jídlonosiče, a to v čase od 11.25 do 11.40 hod., nebo výjimečně do 13.45 hod. Další dny nemoci žáka je nutné obědy odhlásit, nebo odebírat za plnou cenu jako cizí strávník !!! Pokud nedojde k odhlášení, může být žákovi doúčtována plná cena oběda (včetně režií) viz. cizí strávníci.

Jakékoliv změny, které se týkají stravování, je nutné hlásit v kanceláři jídelny (např. přechod na jinou školu, nemoc, zrušení stravování atd.).

Kontakt

Osladilová Jarmila
vedoucí školní kuchyně
kabinet přízemí střed (516)
+420 583 550 306
+420 739 430 844
jidelna@slunecniskola.cz

Dokumenty