Dokumenty a formuláře

Aktuální informace šk. rok 2018-2019

Informace – Kulturní pořady na ZŠ Šumperk 2018-2019
Zápis žáků na školní rok 2018/2019 ….. Oznámení rozhodnutí o přijetí
Informace 2018- 2019

http://www.slunecniskola.cz/SiteAssets/ZS.Slunecni.clip.HD.720p.wmv
(videovizitka)

Společný cíl ZŠ

Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond naší obci?

Publicita projektu (.pdf)

Výrazného úspěchu dosáhl náš žák Ondřej Grulich v rámci testování SCIO!​

Školní vzdělávací program – VZP

D-ŠVP pro PT 2018-2019
D-ŠVP pro ŠD 2018 – 2019
D-ŠVP pro ŠK 2018 – 2019
D-ŠVP pro ZV 2018-2019

Základní dokumenty

DZ-Výroční zpráva 2015-2016
DZ-Výroční zpráva 2014 – 2015
DZ-Vnitřní řád školní jídelny 4. 9. 2018
DZ-Vnitřní řád ŠJ – příloha 4. 9. 2018
DZ-Vnitřní řád ŠD a ŠK od 1. 9. 2018
DZ-Školní řád od 1.9.2018
DZ-Vnitřní řád ŠJ – příloha od 1.9.2017
DZ-Spisový a skartační řad
DZ-Školní program proti šikanování
DZ-Roční školní program EVVO 2014-2015
DZ-Roční plán práce 2014-2015
DZ-Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
DZ-Plán rozvoje školy na období 2012-2017
DZ-Plán práce výchovného poradce
DZ-Plán kontrolní činnosti na školní rok 2010
DZ-Minimalni-preventivni-program-2014-2015
DZ-Informace pro rodiče o školním roce 2015 – 2016
DZ-Informace 2016- 2017

Rozvrh hodin

DR-Rozvrhy hodin-třídy-2018-2019
DR-Rozvržení vyučovacích hodin a přestávek

Info platby rodičů

Zde najdete informace k bezhotovostní platbě. Budeme Vám zde zveřejňovat variabilní symboly pro bezhotovostní platbu.
Účet: Číslo účtu 2575967/0300

DI-školné 2017-2018

Info pro pracovníky školy

Cestovní Příkaz 2017

Výchova k občanství

Požadavky na referát:
1. Hlavička – jméno žáka, název referátu, název předmětu, datum
2. Vlastní referát – pokud je to možné, doplnit obrazovým materiálem
3. Shrnutí referátu do několika základních bodů (osnova, zápis do sešitu) –
nejdůležitější informace, hlavní myšlenky
4. Uvést zdroje – knihy, časopisy, internet
Podmínky referátu:
1. Referát nečtu, ale přednáším (mluvím z hlavy), používám pouze osnovu
2. Text je odevzdáván, prezentace poslána učiteli
Požadavky na aktualitu:
1. Hlavička – jméno žáka, název aktuality, název předmětu, datum
2. Vlastní aktualita – pokud je to možné, doplnit obrazovým materiálem
3. Shrnutí aktuality do několika základních bodů (osnova) – nejdůležitější informace
4. Uvést zdroje – knihy, časopisy, internet

Podmínky aktuality:
1. Aktualitu nečtu, ale přednáším (mluvím z hlavy), používám pouze osnovu
2. Text je odevzdáván učiteli, rozsah A4
3. Prezentace 1- 3 minuty

Co je to vlastně aktualita?
Novinka, čerstvá zpráva (pro nás z posledního týdne) z oblasti politiky, vědy, či kultury. ​